Hoe kan ik me aanmelden?

Op Atlas werken we er gezamenlijk hard aan om kinderen tussen 6 en 12 jaar zo snel en zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

We vangen de kinderen tijdelijk op; na ongeveer 40 weken intensief onderwijs in de Nederlandse taal gaan de kinderen naar een reguliere basisschool, dicht bij huis.

Voordat kinderen kunnen starten bij Atlas, moeten ouders zich eerst aanmelden bij die reguliere basisschool dicht bij huis. Dit heet de stamschool. De schoolleiding van deze school zal het kind aanmelden bij het “centraal meldpunt nieuwkomers”. Hierna laat de schoolleiding weten of het kind geplaatst kan worden op Atlas. Is er plek? Dan neemt de directeur van Atlas contact op met de ouders voor een intake en rondleiding.