Wat doen we op deze school?

Wij delen de kinderen in op basis van leeftijd; onderbouw (6-8 jaar), middenbouw (8-10 jaar) en bovenbouw 10-12 jaar). In een groep zitten maximaal 15 kinderen. Ieder kind zal op basis van vaardigheden in zowel eigen taal als Nederlands ingedeeld worden in instructiegroepen. Wij werken binnen de vakgebieden veelal groepsdoorbroken waarbij ieder kind op eigen niveau goed kan groeien.

Naast alle onderdelen van de Nederlandse taal geven we ook rekenen, muziek, bewegingsonderwijs (gym én zwemmen), en beeldende vorming. Echter alles in dienst van het vergroten van de woordenschat en bevorderen van de inburgering!

We werken met de methode “wereld vol woorden” voor het vergroten van de Nederlandse woordenschat. Deze methode is thematisch, aan deze thema’s werken wij met de hele school. Aanvullend op de lessen zorgen wij voor activiteiten die aansluiten bij het thema; een dierentuin-bezoek, een kookles, een gastles of excursie.

Het Jeugdeducatiefonds maakt het mogelijk dat wij door school verzorgde lunches kunnen aanbieden. Kinderen hoeven dus géén eten mee te nemen. Ze krijgen belegd brood(jes), fruit en melk. Enkele betrokken ouders helpen dagelijks mee om deze lunch voor te bereiden.

Het Jeugd educatie fonds kan nog meer betekenen voor gezinnen die het niet breed hebben. Onze intern begeleider of ouder-kind-adviseur helpt u hiermee graag verder.